Dárkové balení
Stříbro AG 925/1000
Náramky z polodrahokamů
Bižuterie
Bytové doplňky
Textilní výrobky
Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit?

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Ustanové obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi Hanou Honzírkovou, IČ: 87894360, hanceperline@atlas.cz, tel. 737 034 370 na straně prodávajícího a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupující, fyzická nebo právnická osoba, uzavírající s prodejcem kupní smlouvu přes e-shop (internetový obchod hanceperline.cz), nebo e-mailem.
1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se obeznámil se smluvními podmínkami v úplném aktuálním znění a plně rozumí všem ustanovením a souhlasí s nimi v plném rozsahu.
1.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Kupující je povinen se řídit aktuálními smluvními podmínkami v okamžiku uzavření smlouvy

2. Objednávání zboží
2.1 Dle Vaší preference si můžete vybrat z více způsobů objednání našeho zboží, přes webové stránky skrze integrovaný nákupní košík našeho internetového obchodu, nebo prostřednictvím elektronické pošty hanceperline@atlas.cz.
2.2 Objednávka, která je odeslána formulářem přes internetový obchod, je obvykle přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu.
2.3 Objednávka zboží je také možná přes emailovou adresu, hanceperline@atlas.cz, zde je vždy nutné uvést Vaše jméno a příjmení, jméno vybraného výrobku, počet kusů, povrchovou úpravu kovů a barvu výrobku.
2.4 Před odesláním Vaší objednávky, zkontrolujte správnost vložených údajů. Pro potvrzení objednávky vyberte tlačítko odeslat.
2.5 O odeslání zboží informujeme zákazníky e-mailem.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 Výběrem zboží z naší nabídky a objednáním vybraného zboží dává kupující prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud nedošlo k potvrzení objednávky prodávajícím, nebyl potvrzen návrh na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tedy nebyla uzavřena.
3.2 Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH. Cena za poštovné je uváděna samostatně. Ceny jsou platné po dobu zveřejnění v internetovém obchodě prodávajícího.
3.3 Prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu na veškerý sortiment vystavený v internetovém obchodě. Vystavením zboží tedy prodávající nedává nabídku k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
3.4 Všechny skutečnosti uvedené kupujícím v poznámce objednávky jsou součástí kupní smlouvy, pokud s nimi prodávající souhlasí. V případě nesouhlasu, nebo nemožnosti splnit požadavek kupujícího v objednávce, není kupní smlouva uzavřena. Prodávající v takovém případě zašle kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na vyjádření se k ní. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena odesláním nové objednávky prodávajícímu a jejím potvrzení ze strany prodávajícího.
3.5 Před uzavřením kupní smlouvy je prodávající oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky, písemně, či telefonicky.

4. Způsoby platby a dodání
4.1 Veškeré náležitosti k provedení platby obdržíte na Vaši emailovou adresu po odeslání objednávky.
4.2 Platbu za zboží je možné realizovat těmito způsoby:

  • Převodem peněžních prostředků na účet prodávajícího
  • Na dobírku (zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zásilky). Platí pouze pro území ČR.
  • Platba v hotovosti při převzetí zboží

4.3 Při zaslání zboží na dobírku činí poštovné 69,- Kč. Při převodu peněžních prostředků na účet předem činí poštovné 39,- Kč.
4.4 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, nebo místo určené po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

5. Dodací lhůta
5.1 Základní dodací lhůta je od 1 do 21 dnů, vždy záleží na druhu vybraného zboží.
5.2 Zboží v e-shopu pro Vaši snadnější orientaci máme rozděleno do několika přehledných skupin, které upřesňují dodací lhůtu:

  • Skladem – zboží se nachází fyzicky na skladě
  • Na dotaz – zboží není aktuálně na skladě
  • Dočasně vyprodáno - zboží jsme schopni expedovat do 5ti pracovních dnů
  • V Blučině - zboží se nachází v interiérovém studiu Ing.Arch. Markéty Šafferové na adrese: Komenského 126, 664 56 Blučina
  • V Mikulově - zboží naleznete v Mikulově na adrese: Eat Art Gallery,Kapucínská 1,692 01 Mikulov

5.3 Pokud je dané zboží vedené skladem a zašlete objednávku do 11 hodin dopoledne, můžeme odeslat zboží ještě týž den, pošta Vám pak zásilku předá již druhý pracovní den (platí pouze při objednání zboží na dobírku).
5.4 Zboží ve skupině “Na dotaz”, je obvykle ručně vyráběno v malokusových sériích. Při poptávce po daném zboží Vás budeme informovat o dodací lhůtě e-mailem. Prodejce upozorňuje, že již z technologických důvodů nemusí být dostupná stejná barevná kombinace a úplná shodnost výrobku.
5.5 Zboží označené jako stříbro AG 925 splňuje podmínky českých puncovních značek:

6. Zrušení objednávky
6.1 Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit e-mailem, či telefonicky (je třeba uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky) a tím stáhnout návrh na uzavření kupní smlouvy. Mimo situace, kdy zboží doručujeme do 24 hodin.

7. Odstoupení od smlouvy
7.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v 14 denní lhůtě od převzetí zboží, v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák.
7.2 Pokud odstoupí kupující od smlouvy, odešle, či předá zboží zpět prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení. Pokud odstoupil od smlouvy písemně, je rozhodujícím datem den odeslání zboží prodávajícímu.
7.3 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které byly na základě kupní smlouvy od kupujícího přijaty (vyjma dodatečných nákladů za nadstandardní způsob dodání, je hrazen pouze nejlevnější nabízený způsob dodání). Prodávající vrátí peněžní prostředky až po předání zboží.
7.4 Náklady, které jsou kupujícím vynaloženy na vrácení zboží prodávajícímu, uhradí kupující v plné výši.
7.5 Pokud bylo se zbožím nakládáno jinak, než vyžaduje jeho povaha a vlastnosti, a snížila se tak hodnota zboží, odpovídá za danou škodu kupující.
7.6 Odstoupit od smlouvy kupující nemůže, pokud s prodávajícím uzavřel smlouvu uvedenou v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

8. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
8.1 Na objednané zboží není uplatňována zálohová platba.
8.2 Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném uhrazení kupní ceny, včetně nákladů na doručení.

9. Výměna zboží
9.1 V případě naléhavé potřeby (např. nevhodná velikost) Vám umožňujeme nepoužité a nepoškozené zboží vyměnit za jiné. Stačí nám napsat na e-mailovou adresu, nebo zavolat (nutno doložit doklad o nabytí v našem obchodě). Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Prodávají si vyhrazuje právo neumožnit výměnu zboží dle tohoto ustanovení, pokud neuzná odůvodnění výměny za oprávněné.

10. Vadného plnění a záruka za jakost
10.1 Práva prodávajícího a kupujícího v oblasti týkající se vadného plnění upravuje zákon č. 89/2012 Sb., zejména ustanovení § 2099 - § 2112
10.2 Na veškeré naše zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním,nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním.
10.3 Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit (e-mailem, či telefonicky). Vždy uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
10.4 Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, kupující má právo na odstranění vady, dodáním nového zboží nebo chybějící části zboží, nebo na odstranění vady opravou zboží, nebo za přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.
10.5 Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu, v případě odeslání zboží běží od doručení zboží.
10.6 Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

11. Ochrana osobních údajů
11.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat, užívat údaje uvedené kupujícím pro účely informačních a účtovacích systému prodejce a pro využití v marketingových akcích prodejce, za účelem informování kupujícího o nových produktech. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
11.2 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Vztahy neupravené smluvními podmínkami podléhají příslušným ustanovením občanského zákoníku a dalším souvisejícím právním předpisům.
12.2 Pokud bude shledáno jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek nezákonným či neplatným, nebude dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
12.3 Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.